Google Reklamları =)

Hakan Özdemir

Çizim Araçları


Serbest Çizim Aracı : Bu araç bir kalem kullanır gibi ekranda çizim yapmanızı sağlar. Aracın seçeneklerine ulaşmak için Araç kutusu üzerindeki simgeye çift tıklayıp çizim aracınızın tipini ve ayarları değiştirebilirsiniz. Siz değiştirene kadar son ayarlarınız geçerli olacaktır.

Serbest Çizgi Tipleri : Araç kutusu üzerindeki simgeye çift tıklayıp çizim aracınızın tipini ve ayarlarına gelin burada üç seçenek vardır.

1- Freehand
2- Variable stroke
3- Calligraphic pen

1- Freehand : Standart kalınlıkta serbest çizimler yapmak için kullanılır. Mausla sayfa üzerinde konumlanıp, mausa basılı tutarak sürükleyin, çiziminiz bittiğinde elinizi maustan çekerseniz çiziminizi tamamlamış olursunuz. Çizim sırasında yanlış çizdiğiniz bölümü parmağınızı fare tuşundan çekmeden Command tuşuna basıp çizgi üzerinde geri gelerek silebilirsiniz. Çiziminizi sürdürmek için Command tuşunu bırakarak devam edebilirsiniz. Çizim sırasında kullanabileceğiniz iki tuş daha var. Shift ve Option. Parmağınızı maustan çekmeden Option tuşuna basarsanız, sürüklediğiniz yöne doğru çizginin düz bir hat üzerinde takip ettiğini göreceksiniz.

Eğimin 45-90 gibi derecelerde olmasını isterseniz aynı zamanda Shift tuşuna basın. Eğer çizime serbest elle devam edecekseniz önce elinizi Option tuşundan sonrada Shift tuşundan çekin ve maustan parmağınızı kaldırmadan çizime devam edin.

2- Variable Stroke : Bilgisayarınıza basınç duyarlı bir tablet bağlı ise kullanabileceğiniz seçenektir. Bu seçenekte alt bölümde yer alan Minimum alanına çizginin alabileceği en ince değeri, Maksimum’a ise en kalın değeri yazarsınız. Bu şekilde kalemi tablet üzerinde değişik kuvvetlerde bastırarak gezdirdiğinizde aynı çizgi üzerinde değişik kalınlıklar oluşur. Sayfa üzerinde oluşan çizgi artık kapalı bir çizimdir. Tabletiniz yoksa çizgi kalınlığını çizim sırasında klavyeden 1 ve 2 tuşlarına basarak ayarlayabilirsiniz.

1 tuşu çizgi kalınlığını 1/8 oranında inceltir,
2 tuşu ise aynı oranda kalınlaştırır.

3- Calligraphic Pen : Serbest çizimi kesik uçlu bir kalemle yapabilmenizi sağlar. Fixed [Sabit kalınlık] ya da Variable [Değişken kalınlık] olarak kullanabilirsiniz. Alt taraftan vermiş olduğunuz kalınlık ve açı sayesinde kaligrafik çizimler oluşturabilirsiniz. Penceredeki Tight Fit seçeneği çizimlerin daha esnek yapılmasını sağlar. Bu seçenek işaretli iken çok hassas el titremeleriniz bilgisayar tarafından algılanmaz ve daha düzgün çizimler yapmanızı sağlar. Draw dotted line seçeneği çizim yaparken oluşacak şekli tarama tipinde gösterir. Auto remove overlap seçeneği çizimde üst üste gelen bölgelerin kesişim çizgilerinin silinmesini sağlar.

Bezigon Çizim Aracı : Bu araç, mausla tıkladığınız ilk nokta ile ikinci tıkladığınız nokta arasında düz çizgiler oluşturmanıza yarar. Her tıkladığınız nokta düz nokta olarak oluşur. Eğer Option tuşu basılı olarak tıklarsanız yönlendirme çubuklu nokta oluşur. Açılan yönlendirme çubuklarını daha sonra ok aracı yardımı ile yönlerini değiştirebilirsiniz. Kontroltuşu basılı olarak tıklarsanız bağlantı noktası oluşur. Shift tuşu basılı tıklarsanız noktalar arasındaki çizgilerin eğimini Constrain değerine göre oluşturur

Divit Ucu ve Nokta Yönetimi : Sayfa üzerinde oluşturacağımız çizimlerde düz ve eğri çizgileri oluşturmak için kullanılır. Tüm eğri ve düz çizimlerde kullanılan temel araç olan Divid uç, sayfa üzerinde mausla tıklama yöntemi ile çalışır.

Yönlendirme Çubukları : Divit ucunu kullanırken Maus yoluyla tek tıklama çizimdeki (E) Düz noktaları oluşturur. Eğri çizgi oluşturmak için fare ile sayfa üzerine tıklayıp (D) sürükleme yaparız. Birinci tek tıklama ile ikinci tıklama (D) sürükleme ile elde edilen çizimin iki nokta arasındaki(A) çizgiye Path (İz) adı verilir. Eğri çizgi oluştururken ortaya çıkan çift taraflı çubuklara (B) Yönlendirme Çubukları adı verilir. Bu çubukların görevi bir önceki ve bir sonraki çizginin eğriselliğini kontrol etmektir. Düz çizgiler ise noktaların yerini belirtmek amacıyla tek bir tık ile çizilir. Divit ucu ile oluşturulan iki nokta düz bir çizgi ile birleştirilir. Noktalar üç çeşittir.

1- Eğri Nokta, noktadan önceki veya sonraki İz'in (Path) eğriselliğini eşit (terazinin iki kefesi gibi) kontrol eden Yönlendirme çubuklarına sahiptir.
2- Köşe Nokta, noktadan önceki veya sonraki İz'in (Path) eğriselliğini ayrı ayrı kontrol eden yönlendirme çubuklarına sahiptir.
3- Bağlantı Noktası, düz bir çizginin eğri bir çizgiyle bağlantı kurmasında birleştiği nokta olarak kullanılır.

Örnek Çalışmalar :

1- Sadece tıklayarak bir önceki nokta ile tıkladığımız nokta arasında düz bir çizgi oluşur.
2- Tıklayıp fare tuşunu basılı tutarak sürüklediğinizde, bir önceki ve sonraki noktaya bağlı çizgilerin eğriselliğini ayarlayan yönlendirme çubukları oluşur. İstediğiniz eğriliği elde ettikten sonra parmağınızı fare tuşundan çekin.
3- Noktayı oluştururken Option tuşuna basılı olarak sürükleme yaparsanız, oluşan yönlendirme çubuğu sadece kendisinden sonra gelen noktanın çizgisinin eğriselliğini belirler.
4- Eğri çizim oluştururken parmağınız hala fare tuşundayken Option tuşuna basılı tutarak devam ederseniz, birbirinden bağımsız hareket eden yönlendirme Çubukları elde edersiniz.
5- Ctrl tuşuna basılı olarak tıklayıp sürüklediğinizde belli bir açıya oturmuş tek yönlendirme çubuğu oluşur. Bu nokta bir bağlantı noktası olur.
6- Bir eğri çizgiyi takip eden düz bir çizgi oluşturmak istiyorsanız, yönlendirme çubuklarının boşta kalan uzantısını yok etmeniz gerekir. Bunun için çift taraflı yönlendirme çubuklarına sahip nokta üzerine bir kere tıklamanız yeterlidir. Tıkladığınız bir sonraki noktayla bu nokta arasında düz bir çizgi oluşur.
7- Çizim sırasında noktanın yerini değiştirmek istiyorsanız, fare tuşu basılı iken Command tuşuna basılı tutup noktayı sürükleyin. Command tuşundan parmağınızı çektiğinizde noktanın sayfa üzerindeki yeri sabitleşir.
8- Oluşturmuş olduğunuz bir köşe noktasına yönlendirme çubukları ekleyerek çizgiyi eğriselleştirmek isterseniz. Divit Ucu aracı ile o nokta üzerine gelip Option tuşuna basılı tutarak sürükleyin.
9- Bir çizginin eğriselliğini yönlendirme çubuklarıyla ayrı ayrı oynamadan değiştirmek istiyorsanız, önce çizgi üzerine gelip fare tuşunu basılı tutun, sonra Option tuşunu basılı tutarak sürükleyin. Önce Option tuşuna basıp sonra fare tuşuna basarak sürükleme yaparsanız, çiziminizin bir kopyasını çıkartmış olursunuz.

Çizim Tanımı : Sayfanız üzerindeki noktalardan oluşan bir çizimi Ok (Pointer) ile bir kere tıklayarak obje olarak seçebilirsiniz. Çizimi seçtikten sonra Inspector üzerindeki Eleman Tanım düğmesine tıklarsanız, çizim tanımını elde edersiniz. Points bölümü seçmiş olduğunuz çizimin sahip olduğu nokta sayısını belirtir. Even/odd Fill kapalı bir şeklin üst üste binen bölümlerinin şeffaf olmasını sağlar. Closed seçeneğini işaretleyerek, çizimin açık olan uç noktalarının otomatik olarak birleşip kapalı bir şekle dönüşmesinin sağlayabilirsiniz. Flatness bölümü ise çizimi sadeleştirmek için kullanılır. Flatness bölümüne verdiğiniz değeri ekranda göremezsiniz. Ancak baskı sırasında etkisini gösterir.

Noktaları Seçmek : Bir noktayı seçmek seçili bir çizimin üzerindeki nokta üzerine konumlanın. Ok (Pointer) ile bir tıklayın, birden fazla nokta seçmek için Shift tuşuna basılı tutun ardından sırayla noktalar üzerine tıklayın. Seçili objenizin nokta tanımlarını, Inspector paletindeki Eleman Tanım düğmesini tıkladıktan sonra elde edebilirsiniz. Point type bölümünde üç tip nokta bulunur. Bağlantı noktası düz bir çizginin eğri bir çizgiyle birleştiği noktadır. Seçili bir noktanın tipini bu düğmeleri tıklayarak değiştirebilirsiniz. Araç Kutusundaki Ok (Pointer) aracını seçin, çiziminizin üzerine konumlanıp istediğiniz noktayı seçin, Point type bölümüne gelin, Point type bölümündeki değiştirmek istediğiniz nokta biçiminin üzerine bir kere tıklayın değiştirdiğiniz nokta biçimini istediğiniz gibi yönlendirin. Handles bölümündeki iki düğme seçili noktanın yönlendirme Çubuklarını yok etmek için kullanılır. Nokta seçili durumda iken, yok etmek istediğiniz yönlendirme çubuğunun yönüne göre veya simgesini bir kere tıklayın. Automatic seçeneği ise, nokta tipini değiştirdiğinizde gerekli yönlendirme çubuklarınınç yerleştirilmesini, veya yok edilmesini sağlar. Araç Kutusundaki Ok (Pointer) aracını seçin, çiziminizin üzerine konumlanıp istediğiniz noktaları seçin, Point type bölümüne gelin, Point type bölümündeki değiştirmek istediğiniz eğri nokta biçiminin üzerine bir kere tıklayın. Handles düğmelerinin altındaki Automatic’i onaylayın. Point location bölümündeki x ve y değerlerini kullanarak noktanın sayfa üzerindeki konumunu ölçülü olarak belirleyebilirsiniz.

Gruplu ve Grupsuz Çizimler : Dörtgen ve elips aracıyla oluşturulan bütün objeler standart olarak grupludurlar. Diğer çizim araçları ile oluşturulan çizimler ise grupsuzdur. Grupsuz bir çizim objesinin her bir noktasını seçerek değişiklik yapabilirsiniz. Bir çizimi herhangi bir çizgisi üzerine tıklayarak seçtiğiniz zaman tüm objeyi seçmiş olursunuz. Tüm noktaları seçili objeyi çizgi üzerinden tutup taşıyabilirsiniz. Daha sonra bu çizim üzerinde yer alan bir noktanın üzerine tıklayıp o noktayı seçebilirsiniz. Seçilmiş bir noktayı taşıdığınızda sadece o noktaya bağlı çizgi parçaları hareket eder. Dörtgen ve Elips aracı ile oluşturulmuş objelerin noktalarına ulaşmak ve değiştirmek için ise, önce ilgili şekli seçip Modify menüsünden Ungroup [Grubu Boz] komutunu vermek zorundasınız. Ok (Pointer) aracı ile objenizi seçin, Modify>Ungroup komutu verin, Grubu çözülen objenizin herhangi bir noktasını seçin, Mausa basılı tutarak sürükleyin.

Çizime Nokta Eklemek ve Çizimden Nokta Silmek : Nokta eklemek, Herhangi bir çizgi üzerine nokta eklemek istiyorsanız, çizgiyi ok ile seçin. Divit ucunu araç kutusundan seçin. Çizgi üzerinde istediğiniz yere gelip fareyi tek kere tıklayın. Eklemiş olduğunuz noktayı ok aracı ile seçin ve istediğiniz yere taşıyın. Eğer eklediğiniz noktanın eğri noktası olmasını istiyorsanız, farenin tuşuna bastıktan sonra, parmağınızı kaldırmadan sürüklemeniz gerekir. Nokta Silmek için, çizgiyi ok ile seçin. Çizgi üzerinden silmek istediğiniz noktayı seçin. Klavyeden Silme tuşuna basın.

Otomatik Çizim Aracı [Trace Tool] : Taranmış resimlerinizi veya logolarınızı File menüsündeki Import komutuyla FreeHand sayfanıza aktarabilirsiniz. Özellikle TIFF veya EPS formatındaki bu görüntüleri Freehand’in Otomatik Çizim Aracı ile renkli veya renksiz vektörel çizimlere dönüştürebilirsiniz. Otomatik Çizim Aracı, FreeHand’in araç kutusunda yer alan otomatik çizim Aracını kullanmak için önce taranmış bir görüntüyü [EPS veya TIFF] Import komutunu kullanarak sayfanıza yerleştirin. Otomatik çizim aracını araç kutusu üzerinden tıklayarak seçin. Sayfaya getirmiş olduğunuz görüntünün üzerine gelip, istediğiniz bölgeyi içine alacak şekilde, bu araçla bir dörtgen alan oluşturun. Fare tuşunu bıraktığınız zaman bu bölgenin vektörel çizimini elde edersiniz. Amacınıza yönelik olarak Otomatik Çizim Aracının seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Bunun için aracın simgesi üzerine gelip çift tıklayın. Aracın seçeneklerini gösteren iletişim kutusu karşınıza gelecektir. Color Mode, otomatik olarak oluşacak çiziminizin renkli veya gri değerli olması bu menüden yaptığınız seçeneğe bağlıdır.

Eğer görüntünüz renkli bir resim ise menüden Colors seçerek oluşan çizimin de renkli olmasını sağlayabilirsiniz. Grays seçeneği ise resminiz renkli bile olsa çizimin gri değerli olarak oluşmasını sağlar. Resolution, Bu menüde High, Normal ve Low olmak üzere üç seçenek bulunur. High seçeneği görüntü üzerindeki daha fazla detayı yakalar ve çizer. Bu daha çok bellek gerektirir ve daha çok çizim noktası oluşturur. Low seçeneği ise en az detayla çizimi yapar. Normal bu iki seçeneğin ortasıdır. Trace Layers, Bu menüden hangi katmanlardaki görüntülerin çizileceğini belirleyebiliriz. All bütün ön ve arkaplan katmanlardaki görüntüleri çizer. Bunun yanı sıra Foreground seçeneği ile sadece önplan katmandaki veya Background seçeneği ile sadece arkaplan< katmandaki görüntüleri çizdirebiliriz. Örneğin bir logoyu tarayıp FreeHand’e yerleştirdik diyelim. Eğer bu görüntüyü Arkaplan [Background] katmanına alırsak ve Otomatik Çizim Aracının seçeneklerinde Background işaretlersek arkaplandaki resmi baz alarak önplan katmanında oluşturulan çizimi de düzenleyebiliriz. Path Conversion, Bu bölümdeki seçenekler FreeHand’in orijinal grafikten çizgileri nasıl oluşturacağını belirler. Bu menüdeki seçenekleri inceleyecek olursak;

Outline : FreeHand çizgileri orijinal görüntü veya grafiğin dış sınırlarını baz alarak çizer. Oluşan çizimler kapalı ve dolgulu çizimlerdir. Logo ve bitmap görüntüleri çizdirirken Overprint seçeneğini işaretlemeyin. Fotografik görüntüleri çizdirirken bu seçeneği işaretli tutmak daha verimli sonuçlar verir.

Centerline : Orijinal tarama veya grafiğin konturlarının merkezini baz alarak çizim yapar. Teknik çizimler için idealdir. Uniform lines seçeneği işaretli ise oluşan çizimin çizgi kalınlığı sabit olarak 1 puntodur. Bu seçenek işaretsiz olursa taranmış görüntü üzerindeki kontur kalınlıklarına uygun kalınlıklarda çizgiler oluşur.

Centerline/Outline : Her iki metodun karışımıdır. Open paths below .... pixels bölümüne girmiş olduğunuz piksel sayısından daha ince konturlar için merkez bazlı çizgiler, bunun üzerindeki kalınlıkta konturlar için ise Outline stilinde kapalı çizimler oluşturur.

Outer edge : Orijinal görüntünün sadece en dış konturunu çizer. Bu çizimi daha sonra orijinal görüntüyü içine yapıştıracağınız bir dekupe olarak kullanabilirsiniz.

Trace conformity : Oluşturulan çizimin orijinal görüntüye ne derece yakın olacağını belirleyeceğiniz sürgüdür. 10 değeri orijinale en yakın çizimi oluşturur. fakat çok nokta içerir. 0 değeri ise orijinal görüntünün etrafından çizim yaparken fazla hassas davranmaz, fakat çok hızlı biçimde ve az noktayla çizim yapar.

Noise tolerance : Kötü tarama sonucunda orijinal görüntü üzerinde kırıklıklar görünebilir. Bu sürgü ile bunların ne kadarının FreeHand tarafından görüleceğine karar verebiliriz. Yüksek değerler bu tür piksellerin çizim sırasında göz ardı edilmesine neden olur. Düşük değerler bu piksellerin de çizilmesini sağlar.
Google Reklamları =)
Tekil:202 | Çoğul:1612 | Çevrimiçi:

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol