Google Reklamları =)

Hakan Özdemir

Dinin Kaynagi

KURAN AYETLERİNE GÖRE DİN
Şu anda din adına sunulan sistem ile Kuran’ın anlattığı din arasında ne gibi farklılıklar var diye düşünebilirsiniz. İlerideki bölümlerde Kuran’ın İslam’ı ile geleneksel İslam’ın farklarını detaylı bir şekilde göreceksiniz.

DİNİN KAYNAĞINI BELİRLEMEK

Bu farklılıkları ortaya çıkarmak için önce dinin kaynağını belirlemek gerekir. Kuran’ın, dinin tek kaynağı olduğunu anladıktan sonra bize din adına yöneltilen soruların cevaplarını, delillerini Kuran’dan arayacağız. Örneğin biri bize haremlik-selamlık şeklinde kadınların erkeklerle ayrılması dinde var mı diye sorarsa, Kuran’ı okuyup inceleyeceğiz ve böyle bir yasağı bulamadığımızdan dolayı dinde böyle bir yasağın olmadığını söyleyeceğiz. Oysa geleneksel din yapısını savunanlar dini Kuran’dan değil, ilmihal kitaplarından, şeyhlerinden ve uydurmalarla dolu hadislerden öğrenmektedirler. Kuran’ın dışındaki bu kaynaklara göre ise haremlik-selamlık dinin bir şartıdır, farzdır. (Sırf Kuran’dan dini anlamanın örnekleri için bakınız 35.,37.,38. bölümler)

Tüm bunları incelediğimizde tüm sorunların çözümü olan şu temel soru karşımıza çıkıyor: “Kuran, dinin kaynağı olarak yeterli mi?” Kuran yeterlidir. Çünkü eksiği, gediği yoktur ve din adına tüm izahları kapsar. Üstelik Kuran, dinin tek kaynağı olduğunu ve her şeyi açıkladığını kendisi söyler. Oysa karşıt görüşte olanlara göre Kuran’ın yanında hadis, icma ve kıyas olmazsa din eksik olur. Bunlardan Kuran ve hadis temel kaynak olarak alınır. Biz kitabımızda hadis diye adlandırılan Kuran dışı sözlerin güvenilir olmadığını ispatlamaya ağırlık vereceğiz. Çünkü hadislerin bile Kuran’ın yanında Kuran’a ilaveler yapan ikinci bir kaynak olamayacağını gösterirsek diğerleri otomatik olarak devre dışı kalacaktır. (Diğer kaynakların tahribatını anlamak için özellikle kitabımızın 14. Bölümünü okumanızı tavsiye ederiz). Kuran gelenekçi İslamcılara göre yetersizdir. Aslında Kuran’ın yeterliliğini ispat etmeye sadece kitabın bu bölümünde Kuran’dan alıntı yaptığımız ayetler bile yeterlidir. Kuran’ın yeterli olduğunu, her şeyi açıkladığını ve gerekli teferruatları verdiğini başta Kuran’ın kendisi söylemektedir. Kuran dışında diğer kaynaklara ihtiyaç olduğunu söyleyerek Kuran’ı yetersiz ilan etmek, başta Kuran’ın bu ayetlerine karşı gelmektir. Fakat biz sırf bu ayetler bile delil olarak yeterlidir deyip geçmeden, Kuran’ın din konusundaki otoritesine eş koşulan hadislerin (sözlerin) nasıl çelişkili, mantıksız ve Peygamber’e iftira olduklarını da örnekleyerek, Kuran dışındaki dini arayışların hatasını her yönden göstereceğiz.

        https://img.webme.com/pic/h/hakan-fan/arrowbullet.png   Kuran'ı Yetersiz Bulanlar
             
        https://img.webme.com/pic/h/hakan-fan/arrowbullet.png   Hüküm Yalnız Allah'ındır
             
        https://img.webme.com/pic/h/hakan-fan/arrowbullet.png   Kuran Her Detayı İçerir
             
        https://img.webme.com/pic/h/hakan-fan/arrowbullet.png   Allah Unutmaz
             
        https://img.webme.com/pic/h/hakan-fan/arrowbullet.png   Eksiksiz Kitap
             
        https://img.webme.com/pic/h/hakan-fan/arrowbullet.png   Kuran'a Uyan Peygamber'e Uymuş Olur
             
        https://img.webme.com/pic/h/hakan-fan/arrowbullet.png   Kuran Karanlıklardan Aydınlığa Çıkarır
             
        https://img.webme.com/pic/h/hakan-fan/arrowbullet.png   Yahudilerde ve Hristiyanlarda da Aynı Tip Dejenerasyonlar Var
             
        https://img.webme.com/pic/h/hakan-fan/arrowbullet.png   Kuran'ın Anlasılması İcin Tefsir,Hadis,İlmihlal.... Kitaplarına İhtiyaç Yoktur
             
        https://img.webme.com/pic/h/hakan-fan/arrowbullet.png   Peygamberimizin Sikayeti
             
            Bilgiler için www.kurandakidin.com'a Teşekkürler

Google Reklamları =)
Tekil:68 | Çoğul:797 | Çevrimiçi:

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol