Google Reklamları =)

Hakan Özdemir

Domuz Gribi Asisi

DOMUZ GRİBİ AŞISI


Domuz Gribi Aşısı
Pandemi aşısı hastalığa karşı önemli bir sigortadır! Şimdiye kadar hastalığın seyri genellikle hafif olsa da, riskli gruplarda hastalık ağır seyredebilmektedir. Ayrıca virüsün zamanla daha ciddi hastalık yapma potansiyeli vardır. Bu nedenle bu sigortaya sahip olma konusunda yoğun gayret sarf edilmiştir ve sonuçta aşı ülkemize kazandırılmıştır. Bu ülkemiz insanı için sevindirici bir durumdur.

Dünyada aşı üretiminin yetersiz kalabileceği ve aşıya erken dönemde ulaşmada sıkıntı yaşanabileceğinden, Sağlık Bakanlığı, ülkemize aşı temini hususunda Mayıs 2009’dan itibaren aşı üreticileri ile görüşmeler sürdürülmüş, gerekli bütçe temin edilmiştir. Risk grubundaki yaklaşık 39 milyon kişinin aşılanabileceği şekilde 3 büyük üretici firma ile 43 milyon doz aşı bağlantısı yapılmıştır. Türkiye’de kullanılacak aşılar aşılar Avrupa ve Kanada orjinli olup, AB’nin resmi kuruluşu olan İlaç Ajansı (EMEA) tarafından ruhsatlandırılmış aşılardır.
Pandemik grip aşısı neden gerekli?
Bu aşıların kullanımı bireyleri koruyacak ve sağlık hizmetlerine olan negatif etkiyi azaltacaktır. İnfluenza aşılarının olumlu bir güvenlik geçmişleri vardır ve geliştirilen aşıların hiçbirinde güvenlikleriyle ilgili bu güne kadar bir tartışma konusu gündeme gelmemiştir.
Pandemik grip aşısını;
 • Gribin yayılımını engellemek,
 • Ölümleri azaltmak,
 • Kritik hizmetlerin devamını sağlayarak sosyal kaosu engellemek
 • Sağlık sistemine olan güvenin devamını sağlamak amacıyla uygulamak gerekmektedir.
    domuz gribi
Aşılamanın amaçları
 • Okul öğrencilerini aşılayarak hastalığın büyük kitlelere hızlı yayılımını engellemek,
 • Hastalığın ağır seyretme ihtimali olan risk gruplarını hastalıktan korumak, hastalığın şiddetini ve ölümleri engellemek,
 • Toplumda verilmesi gereken zorunlu hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.
Domuz Gribi Aşısı Uygulaması
Sağlık Bakanlığı tarafından H1N1 Aşısı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır;

 • Aşı uygulaması ücretsiz olacaktır.
 • Belirlenen gruplara aşılama zamanı ile ilgili duyurular yapılacak ve aşının teslim takvimine uygun olarak hedef gruplar aşılamaya davet edilecektir.
 • Öğrenciler, sağlık çalışanları, kritik görevlerdeki kamu personeli, kolluk kuvvetleri, silahlı kuvvetler mensupları ve sağlık kuruluşlarına gelemeyecek kronik hastalığı bulunanların aşılanmaları bulundukları/görev yaptıkları yerlerde yapılacak, diğer gruplar ise sağlık kuruluşlarına davet edileceklerdir.
 • İlk parti aşı 19 Ekim 2009 tarihinde teslim alınmış olup Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’ndeki kontrollerinden sonra Ekim ayı sonu-Kasım ayı başında kullanıma sunulacaktır.
 • Aşı uygulaması zorunlu değildir.
 • Velilerinin rızası olmayan çocuklara aşılama yapılmayacaktır.
Pandemi Aşılamasında Hedef Gruplar
 • Gebeler
 • Sağlık çalışanları
 • 6ay- 24 yaş arası tüm nüfus
 • İtfaiye, ulaşım, elektrik ve doğalgaz hizmetleri gibi kritik alanlardaki personel ile kritik alanlardaki yöneticiler
 • Kolluk kuvvetleri (Emniyet, Jandarma) ve Silahlı kuvvetler mensupları
 • Diyabet, kronik akciğer hastalığı, bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlar gibi kronik hastalık sebebiyle risk taşıyan kişiler
 • Hacı adayları
Aşıların içeriği
Aşılarda asıl etken madde yanında; adjuvan, stabilizatör ve koruyucu maddeler kullanılabilmektedir. Adjuvanlar aşıların etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan maddelerdir. Aluminyum Hidroksit bu alanda en tanınan adjuvandır. Stabilizatörler, aşılar uygulanıncaya kadar aşı stabilitesini korumak üzere aşı flakonlarına ilave edilen maddelerdir. En çok kullanılan stabilizatör Magnezyum Klorid’dir.
Koruyucular, mikrobiyolojik bulaşmayı engellemek üzere aşı flakonlarına eklenen maddelerdir. Koruyucu olarak en çok kullanılan maddeler Thiomersal ile Neomisin’dir
Thiomersal
Thiomersal, Etil Civa maddesinin organik bir bileşiği olup, 1930’lu yıllardan bu yana birçok aşı ve ilaçta koruyucu olarak kullanılmaktadır.
Çoklu doz aşılarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Thiomersal içeren aşıların kullanımı ile Otizm arttığı iddiaları üzerine bu ilişkiyi araştıran birçok bilimsel inceleme yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda Thiomersal ile otizm arasında herhangi bir ilişki saptanamamıştır.
Dünya Sağlık Örgütü Aşı Güvenliği Genel Komitesi (GACVS); Avrupa İlaç Ajansı (EMEA) Patentli Tıbbi ürünler Kurulu’nun (CPMP ve Amerikan Bağımsız Sivil Ulusal Bilim Akademileri (NAS) ve İlaç Enstitüsünün (IOM) raporda;
Thiomersal içeren aşılarla yapılan bağışıklama ile özel nörolojik gelişim bozuklukları arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır.
Skualen
 • Skualen bitkiler, hayvanlar ve insanlarda bulanan ve doğal yolla oluşan bir maddedir. Her insanın karaciğerinde üretilir ve kan dolaşımında bulunur.
 • Farmasötik ürünlerde ve aşılarda buluna skualen balık yağından saflaştırılır.
 • 1997’den beri Chiron (Novartis) firmasının influenza aşısı (FLUAD) ile 40 milyon dozu güvenli bir şekilde uygulanmıştır. Bu aşıda doz başına yaklaşık 10 mg skualen bulunmaktadır. Bu aşı ile ilişkili ciddi bir yan etki ortaya çıkmamıştır. Hafif lokal reaksiyonlar gözlenmiştir.
Google Reklamları =)
Tekil:149 | Çoğul:260 | Çevrimiçi:

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol