Google Reklamları =)

Hakan Özdemir

BUNLAR KURAN’DA = DİN’DE YOK

BUNLAR KURAN’DA = DİN’DE YOK

1-Kuran’ın tek başına yetersiz olduğu iddiası

2-Hadislerin dinin kaynağı olması

3-Mezhep alimlerinin fetvalarıyla helal haram belirlenmesi

4-Mezhep çıkarımlarına göre dini uygulamaların yapılması

5-Mezhepleri dinle eşitlemek

6-Kuran’ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak

7-Kuran’ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek

8-Peygamber’in hadislerle Kuran dışı hükümler oluşturması

9-Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması

10-Peygamberler’i yarıştırma, Peygamberimiz’i en üstün Peygamber ilan etmek

11-Peygamberimiz’in, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak

12-Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır demek

13-Bazı kimseleri evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve mezarlarında anormal saygı gösterileri yapmak

14-Tarikat şeyhlerini ilahlaştırmak

15-Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar

16-Bir tek Sünniler’in veya bir tek Şiiler’in Cennetlik olduğunu iddia etmek

17-Yahudi ve Hıristiyanlar’ın hepsini Cehennemlik ilan etmek

18-Dine Arap geleneklerini sokmak

19-Şahsi görüşlerine uydurmak için dini reformla değiştirmeye kalkışmak

20-Kuran dışında Peygamber’in sünneti başlığıyla ayrı hükümler oluşturmak

21-Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak

22-Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak

23-Hanefilik diye bir mezhep

24-Şafilik diye bir mezhep

25-Hanbelilik diye bir mezhep

26-Malikilik diye bir mezhep

27-Caferilik diye bir mezhep

28-Sünnilik, Şiilik veya herhangi başlıklı bir mezhep

29-Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhep

30-Mecelle diye bir kaynak

31-Aklı inkar etmek, taklitçiliği üstün tutmak

32-Bilim düşmanlığı

33-Sanat düşmanlığı

34-Buhari diye bir hadis kitabına uymak

35-Müslim diye bir hadis kitabına uymak

36-Kütübü Sitte veya başka hadis kitaplarına uymak

37-Peygamberimiz’in dışında dinimizin kutsal kişileri

38-Sahabelerin (Peygamberimiz’i gören herhangi bir Müslüman) hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası

39-Başörtüsü takmak

40-Peçe takmak

41-Haremlik-selamlık uygulaması

42-Kadının tek başına seyahat edememesi

43-Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle kaplı olsa, o vücudu yalayarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi

44-Allah’tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası

45-Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı

46-Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı

47-Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği

48-Kadının Cuma namazını kılmaması

49-Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması, Kuran okumaması, camiye girmemesi

50-Kadınları çarşaf, pardesü gibi üniformalarla örtmek

51-Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı

52-Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı

53-Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması

54-Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması

55-Kadınların çoğunun Cehennemlik olması

56-Kadınların şerli olması

57-Kadınların eksik akıllı olması

58-Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak

59-Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu

60-Kadınların makyaj yapamayacağı

61-Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması

62-Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması

63-Şahitlikte, bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması

64-Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması

65-Zina edenin taşlanarak öldürülmesi

66-Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu

67-Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar

68-Erkeklerin altın takmasının haram olması

69-Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması

70-Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu

71-Heykel yasağı

72-Resim yasağı

73-Satrancın yasak oluşu

74-Müzik enstrümanları ve müzik ile ilgili yasaklar

75-Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması

76-At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması

77-Böbrek ve koç yumurtasının mekruh sınıfına sokulup, yenmesinin çirkin gösterilmesi

78-Sigaranın mekruh olması veya haramlaştırılması

79-Mekruh diye haramlardan ayrı yasaklar listesi ve üç mekruh eşittir bir haram izahı

80-Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği

81-Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı

82-Mastürbasyonun yasaklanması

83-Doğum kontrolünün yasaklanması

84-Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği, meleklerden utanması gerektiği, peştemalle yıkanmak gerektiği

85-Erkeklerin sünnet olması

86-Kadınların sünnet olması

87-Sakal bırakmanın sevaplığı

88-Sakal kesmenin haram olması

89-Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama

90-Saçları yağlamanın sevaplığı

91-Saçlara, sakala kına yakmanın sevaplığı

92-Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı

93-Yüzü koyun yatmanın şeytan işi olması

94-Yer yatağında yatmak

95-Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek

96-Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek

97-Tuvalet temizliğinin suyla olmasını farzlaştırmak

98-Oturarak küçük tuvalet yapmak

99-Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması

100-Sol elle yenenleri şeytanın yemesi

101-Sarık sarmak

102-Misvak kullanmak

103-Cübbe giymek

104-Entari giymek

105-Şalvar giymek

106-Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak

107-Sarı, kırmızı renkler giymemek

108-Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak

109-Yemeği yer sofrasında yemek

110-Yemeği aynı kaptan yemek

111-Elle, üç parmakla yemek

112-Suyu üç yudumda içmek

113-Suyu oturarak içmek

114-Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak temizlemede sünnet sevabı aramak

115-Alkollü koku sürmemek

116-Kolonya kullanmamak

117-Kara köpekleri öldürmek

118-Köpekleri eve sokmayı yasaklamak

119-Geceleri aynaları kapamak

120-Kuran’la veya Kuran’sız büyü yapmak

121-Muska yazmak, taşımak

122-Kuran’ı üfürük kitabı gibi kullanmak

123-Islık çalmanın şeytan işi olması

124-Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek

125-Falcıları, cincileri dindar hoca sanmak

126-Ramazan ve Kurban bayramları

127-Merdiven altından geçmemek, kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak, kurşun dökmek

128-Çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek

129-Mevlit

130-Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak

131-Kabir azabı ile ilgili hikayeler, kabir azabının kendisi

132-Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sıratın geçileceği izahları

133-Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması

134-Ölünün yerine oruç tutmak

135-Ölünün yerine Hacca gitmek, birisini göndermek

136-Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması

137-Kıyametin saati hakkında açıklamalar

138-Mehdi

139-Deccal

140-Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu

141-İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceği

142-Yecüc ve Mecüc’ün Türkler olması

143-Irkçılık, Arap ırkını üstün görmek

144-Yecüc ve Mecüc’ün yerin altında bir karışlık adamlar olması

145-Kuran’da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaştırmak

146-Kuran’da geçmeyen rekat sayılarını farzlaştırmak

147-Namazın yalnız Arapça kılınması gerektiğini iddia etmek

148-Namazı kadının kıldıramaması

149-Rüku ve secdede hep aynı şeyleri söylemenin gerekliliği

150-Fatiha Suresi’ni her rekatta okumayı farzlaştırmak

151-Namazdaki son oturuşu farzlaştırmak

152-Namazın farzı, sünneti, vacibi gibi ayrımlar listesi

153-Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim araklıklarla duracağını belirlemek

154-Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiğini söylemek

155-Teravih namazı, bayram namazı

156-Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek

157-Hacda şeytan taşlamak

158-Kurban bayramında kurban kesmek

159-Belli haramların Hacdan sonra başladığı düşüncesi

160-Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak

161-Zekata 1/40’lık ölçü getirmek

162-Deveye, koyuna tarım ürünlerinin her birine ayrı ayrı zekat ölçüsü getirme

163-Abdesti, tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası

164-Boy abdestini cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası

165-Abdestin sırasını farzlaştırma

166-Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma

167-Abdestte ayağın topuklarla beraber yıkanması gerektiği

168-Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlar getirmek

169-Abdestin, boy abdestinin namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması

170-Boy abdestsiz atılan her adımda günah olması

171-Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması

172-Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması

173-Deprem ve selde ölenlerin şehit olması

174-Karın ağrısından ölenlerin şehit olması

175-Dünya’nın öküz ve balık üstünde olduğu

176-Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu

177-Ay’a gidilemeyeceği

178-Güneş’in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması

179-Güneş ve Ay tutulmalarının, Güneş ve Ay’ın kulplu arabalarla çekilmeleri olarak tanımlanması

180-Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası

181-Cebrail’in 600 kanadına ilişkin açıklamalar

182-Allah’ın Cennette baldırını açması

183-Allah’ın Peygamber’in sırtına dokunması

184-Allah’ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması

185-Allah’ın Peygamber’le sıkı bir pazarlık sonucu namazı elli vakitten, beş vakite indirmeye razı olduğu

186-Halifelik müessesesi

187-Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması

188-Cami imamı, müezzini gibi sınışar

189-Arap dilini Cennet dili, harflerini Cennet harfi diyerek kutsallaştırmak

190-Darül harp iddiasıyla terör yapmak

191-Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak,haklarını çiğnemek

192-Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek

193-Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme

194-Makyajlı açık kadınları dövmek, makyajı yasaklamak

195-Müslümanlığı bırakanları öldürmek

196-Mezhebini değiştirenlere, bırakanlara sopa cezası uygulamak

197-Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak

198-İçki içenleri dövmek

199-Baskıyla dini yaşatmak

200-Dinimize İslam dışında şeriat gibi, mezhep isimleri gibi isimler takmak
Google Reklamları =)
Tekil:114 | Çoğul:162 | Çevrimiçi:

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol